Selbstschutz

„Selbstschutz” to paramilitarna organizacja, tworzona przez obywateli polskich, pochodzenia niemieckiego, których zadaniem miała być ochrona ludności i mienia niemieckiego przed „napaścią Polaków”. Grupy tego typu zostały przejęte przez władze hitlerowskie po 10.09.1939 roku. Miały zostać wykorzystane do zduszenia wszelkiej polskiej działalności patriotycznej. W praktyce członkowie „Selbstschutzu” zajmowali się rabowaniem i mordowaniem osób, których majątki były przejmowane przez Niemców. Członkowie tej zbrodniczej organizacji korzystali z broni przejętej od Wojska Polskiego. Wielu członków „Selbstschutzu” po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku i rozwiązaniu tych grup wstąpiła do SS lub innych formacji represjonujących Polaków. Jednym z lokalnych przywódców Selbstschutzu był Kurt von Falkenhayn – właściciel majątku ziemskiego w Białochowie. Pełnił on funkcję dowódcy tzw. I rejonu Selbstschutzu w powiecie grudziądzkim.